قرارداد ساخت ادامه خط لوله ششم سراسری به عنوان مهمترین مسیر انتقال گازهای پارس جنوبی به اروپا به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار امضا شد. این...

| پیشنهاد لغو تحریمهای کشتیرانی به تیم هسته‌ای | مدیرعامل شرکت ملی نفتکش گفت: متن پیشنهادی ارگانهای دریایی برای رفع تحریم این بخش در اختیار تیم مذاکره...

مدیر بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران: نمایشگاه بیستم آوردگاه عالی ترین پژوهشها و فرصتهای سرمایه گذاری است نمایشگاه نفت ایران با بهره گیری از تجر...

قابل قبول نیست صادرات نفت صاحب سومین ذخایر دنیا به اندازه آذربایجان باشد اویل نیوز :وی تاکید کرد: آنچه پس از لغو تحریمها اهمیت دارد این است که ما سهم...